Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy
Renata Włazik
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
kujawsko-pomorskie

Bydgoska aktywistka Renata Włazik zajmuje się skażeniem po dawnym Zachemie w Bydgoszczy i nagłaśnia problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska. Społecznie zabiega od lat o działania naprawcze na terenie swojej małej ojczyzny, przez dekady zanieczyszczanej przez państwowe Zakłady Chemiczne Zachem i ich następców.

Rejon dawnego Zachemu to jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów poprzemysłowych w Polsce i w Europie. Dotychczasowe badania wykazują katastrofalne zanieczyszczenie związkami chemicznymi o właściwościach mutagennych i kancerogennych. Potencjalny teren do remediacji (oczyszczenia) wynosić może ponad 45 km, ale dokładna skala zanieczyszczeń nie jest wciąż znana, brak kompleksowych i fachowych badań.

Przekazaliśmy wsparcie 4900 zł.