„Prawa Osób nieheteronormatywnych w Polsce” – dyskusja organizowana w ramach I Marszu Równości w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Stan Równości
Prawa osób LGBT+
2019
kujawsko-pomorskie