Na prawo patrz – kontynuacja
Fundacja Wolne Sądy
Niezależność wymiaru sprawiedliwości
2022
cała Polska

Fundacja Wolne Sądy niestrudzenie tłumaczy, dlaczego niezależność wymiaru sprawiedliwości jest ważna dla obywateli i obywatelek. Od 5 lat zajmuje się ochroną praworządności i edukacją prawną.
Celem jej działań jest m.in. informowanie, w prosty sposób, o bieżących wydarzeniach i postępującej destrukcji państwa prawa i pokazywanie, dlaczego praworządności należy bronić.

Chcemy, żeby temat praworządności zajął ważne miejsce w debacie polityczno-prawnej i chcemy ten temat przybliżać obywatelom, aby przyciągnąć jak największą społeczną uwagę.

Inicjatywa „Na prawo patrz” jest kontynuacją zeszłorocznych działań wspieranych przez Fundusz Obywatelski. Zakłada przygotowanie tzw. Subiektywnych przeglądów wydarzeń, zawierających
eksperckie komentarze do bieżących wydarzeń na arenie prawnej, podcastów odnoszących się do bieżących wydarzeń, uchwalanego prawa, naruszeń praworządności, wyroków, działań
instytucji UE, zawierających eksperckie komentarze oraz apele. Na bieżąco aktualizowany jest raport „2000 [2365] dni bezprawia”, pokazujący krok po kroku w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa prawa. Materiały dostępne są na stronie www.wolnesady.org.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 100 tys. zł.