Młodzież pyta o zielone – obóz szkoleniowy dla młodych aktywistów
Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2024
mazowieckie

Inicjatywa ma na celu wsparcie młodzieży w promocji adaptacji do zmian klimatu przed wyborami samorządowymi, ponieważ młodzież angażująca się w
działania klimatyczne często napotyka na trudności, takie jak brak kompetencji w wystąpieniach publicznych,

W trakcie trzydniowego obozu szkoleniowego osoby aktywistyczne działające w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym wzięły udział w szkoleniu medialnym prowadzonym przez ekspertkę i eksperta Polskiej Zielonej Sieci. Ćwiczyły występowanie przed kamerą, uczyły się podstaw skutecznej komunikacji – dowiedziały się m.in. jak  zorganizować konferencję i briefing prasowy.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 15 435,60 zł.

fot. Szmo Kacprzak