Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach
Jerzy Migduła
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
cała Polska

Jerzy Migduła prowadzi działania kontrolne dotyczące organizacji ruchu drogowego. Gdy napotyka błędne oznakowanie, występuje do zarządcy drogi wniosek o projekt organizacji ruchu. Po jego otrzymaniu i weryfikacji, występuje z wnioskiem o doprowadzenie oznakowania do zgodności z przepisami. Kieruje sprawy do sądów administracyjnych. Celem jego działań jest poprawa organizacji ruchu drogowego oraz edukacja instytucji zajmujących się tym tematem w zakresie sposobu i terminu udostępniania informacji. – Zasadniczy cel jest taki, aby organy same doszły do wniosku, że warto gromadzić projekty organizacji ruchu od razu w wersji elektronicznej – mówi Jerzy MIgduła.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4900 zł.