Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach
Jerzy Migduła
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
cała Polska

Jerzy Migduła prowadzi działania kontrolne dotyczące organizacji ruchu drogowego. Napotykając błędne oznakowanie, występuje z wnioskami o udostępnienie informacji o organizacji ruchu drogowego do organów odpowiedzialnych za jego organizację (dokumenty te powstają na zlecenia zarządów dróg: GDDKiA, zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych, samorządy miejskie i gminne).  Przy odmowie udostępnienia informacji o projektach organizacji ruchu drogowego, kieruje sprawy do sądów administracyjnych. W uzasadnionych przypadkach składa skargi kasacyjne.

Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach – kontynuacja

W 2023 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 5 495 zł – dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego, Jerzy Migduła rozszerza działania na kolejne gminy i powiaty. 

Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach – 2022

Obiektami mojego zainteresowania były podmioty odpowiedzialne za organizację ruchu drogowego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziały, Zarządy Dróg Wojewódzkich i Marszałkowie, prezydenci miast na prawach powiatów i wydzielone jednostki odpowiedzialne za drogi w tych miastach, starostowie oraz powiatowe zarządy dróg, burmistrzowie i wójtowie, ale i spółdzielnia mieszkaniowa oraz wojewoda pomorski prowadzący działania w trybie nadzoru.

Zasadniczym problemem były działania organów obowiązanych niezgodne z prawem – zbyt późne odpowiadanie na wnioski, udzielanie odpowiedzi drogą pocztową podczas gdy wnioski były składane drogą elektroniczną.

Z lektury odpowiedzi na skargi wynika, że w większości przypadków organy nie dostrzegały po swojej stronie błędów w działaniu, przerzucając na mnie odpowiedzialność polegającą na braku wskazania podstawy prawnej, jako elementu niezbędnego do załatwienia wniosku w krótszym czasie (ustawowe 14 dni).

W ramach inicjatywy powstaje serwis polskiedrogi.info, w którym Jerzy Migduła zamierza publikować informacje na temat pozyskiwania informacji oraz doprowadzania do zmian w organizacji ruchu.

W 2022 r. przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 900 zł.