IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Fundacja „Obywatelski Parlament Seniorów”
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2018
cała Polska

Wsparcie organizacji dorocznej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która od 2016 r. odbywa się poza Sejmem RP. Kilkuset przedstawicieli wszystkich środowisk senioralnych w Polsce wypracowało katalog postulatów środowiska senioralnego, adresowany do władz centralnych i samorządowych.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 3 000 zł.