Europejskie Trybunały – Krajowe wybory
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2021
cała Polska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi monitoring procedury selekcji kandydata na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski.

W kwietniu 2021 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w całości odrzuciło polską listę kandydatów na sędziego ETPC, gdy została zgłoszona po raz pierwszy. Wówczas Zgromadzenie przyznało, że głównym powodem była nietransparentna procedura ich wskazania. Dzięki determinacji organizacji pozarządowych, tym razem procedura wyboru kandydatów była monitorowana. 24 stycznia 2022 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy po raz drugi odrzuciło listę kandydatów na urząd sędziego ETPC przedstawioną przez polski rząd. Zgłoszone zostały te same osoby, co przy pierwszym podejściu: prof. Elżbieta Karska, dr Agnieszka Szklanna oraz prof. Aleksander Stępkowski. Wcześniej Komitet ds. wyboru sędziów ETPC zarekomendował Zgromadzeniu odrzucenie listy z Polski ze względu na to, że nie wszystkie zgłoszone osoby spełniają wymogi do pełnienia urzędu europejskiego sędziego. Sama procedura wyboru także budziła wątpliwości: nadal brakuje jej transparentności, a członkowie zespołu wyłaniającego kandydatów to osoby powiązane z władzą wykonawczą bądź podmiotami jej podległymi. Polski rząd będzie musiał ponownie, już trzeci raz, przedstawić nową listę kandydatów. Szczegóły całego postępowania znajdziecie tu.

Jakie są zastrzeżenia do wyborów?
– skład Zespołu ds. kandydatów ETPC, który może być potencjalnie wrażliwy na naciski polityczne
brak proceduralnych gwarancji transparentności postępowania
rozmowy kwalifikacyjne nie są ustandaryzowane i nie ma odpowiednio ścisłych wytycznych, jak powinny być prowadozne
brak proceduralnych gwarancji sprawiających, że w składzie Zespołu ds. kandydatów ETPC będą odpowiednio reprezentowane kobiety i mężczyźni.

W czerwcu 2022 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport  z monitoringu procedury wyboru wyboru kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejskie Trybunały – Krajowe Wybory.

Przekazaliśmy wsparcie 15 000 zł.