Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
lubelskie

Miasto Obywatelskie Lubartów działa od 2008 roku – początkowo jako grupa nieformalna, stowarzyszenie, a teraz fundacja – na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych na terenie miasta Lubartów i Powiatu Lubartowskiego. Występuje z wnioskami o informację publiczną, skarży odmowy odpowiedzi, podejmuje interwencje, reagując na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu samorządu. Fundacja wydaje lokalną gazetę, prowadzi strony www.lubartow.mamprawowiedziec.pl i www.molubartow.com.

W ramach inicjatywy Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego fundacja planuje przygotowanie raportu podsumowującego doświadczenia związane z pozyskiwaniem informacji o wysokości nagród wypłacanych urzędnikom w 13 gminach Powiatu Lubartowskiego od 2013 roku. Fundacja planuje także modyfikację strony internetowej www.molubartow.com oraz pokrycie kosztów jej obsługi.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 976,46 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.