#BIPdokawy; Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach powiatu lubartowskiego
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
lubelskie

W okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów realizuje inicjatywę #BIPdokawy, wspierając rozwój świadomości obywatelskiej i inspirując mieszkańców miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego do uczestnictwa w życiu publicznym. Dzięki wsparciu z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska prowadzi serwis
www.lubartow.mamprawowiedziec.pl.

Jest to bardzo ważne, także w perspektywie wyborów samorządowych, bo to na naszej stronie mieszkańcy poszukują syntetycznych danych, dotyczących pracy Rady Miasta. Oprócz tego, będziemy popularyzować treści, do których mieszkańcom trudno dotrzeć, albo z braku publikacji, albo braku umiejętności posługiwania się stroną Biuletynu Informacji Publicznej. Efektem będzie edukacja, czyli podniesienie świadomości na wielu poziomach – zarówno jeśli chodzi o finanse publiczne, jak i samo prawo do informacji.

W 2023 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 999 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Miasto Obywatelskie Lubartów działa od 2008 roku – początkowo jako grupa nieformalna, stowarzyszenie, a teraz fundacja – na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych na terenie miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego. Występuje z wnioskami o informację publiczną, skarży odmowy odpowiedzi, podejmuje interwencje, reagując na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu samorządu. Fundacja wydaje lokalną gazetę, prowadzi strony www.lubartow.mamprawowiedziec.pl i www.molubartow.com.

W ramach inicjatywy Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego fundacja przygotowała raport podsumowujący doświadczenia związane z pozyskiwaniem informacji o wysokości nagród wypłacanych urzędnikom w 13 gminach Powiatu Lubartowskiego od 2013 roku. W 2022 roku fundacja pracowała także nad modyfikacją strony internetowej www.molubartow.com, a dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca mogła pokryć koszty jej obsługi.

Ideą naszej inicjatywy było dostarczenie mieszkańcom Powiatu Lubartowskiego informacji, na temat przyznawanych nagród. Nie tylko ich wysokości, ale przede wszystkim gotowości udostępniania tych danych. Przygotowaliśmy raport pokazujący, czy podejście poszczególnych władz do jawności i transparentności, zmienia się na przestrzeni ostatnich lat.

Odbiorcami naszej inicjatywy są mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Lubartowskiego, którzy uzyskali wiedzę, w jaki sposób, w jakiej wysokości są nagradzani urzędnicy w ich gminach, ale także czy władze nie mają problemu z udostępnianiem takich informacji. To ważne, także przed wyborami. Bo transparentność buduje wiarygodność.

Zapraszamy do lektury raportu z badania: Raport z monitoringu Miasto Obywatelskie Lubartów

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 976,46 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.