#BIPdokawy (2023-2024); Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach powiatu lubartowskiego (2022-2023)
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
lubelskie

Od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów realizowało inicjatywę #BIPdokawy, wspierając rozwój świadomości obywatelskiej i inspirując mieszkańców miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego do uczestnictwa w życiu publicznym. Dzięki wsparciu z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska prowadziło serwis www.lubartow.mamprawowiedziec.pl.  Celem inicjatywy było popularyzowanie treści Biuletynu Informacji Publicznej, do których mieszkańcom trudno dotrzeć: albo z braku publikacji albo braku umiejętności posługiwania się stroną Biuletynu Informacji Publicznej. Prowadzony przez Miasto Obywatelskie Lubartów serwis o pracy radnych Rady Miasta Lubartów  cieszył się największym zainteresowaniem w okolicach kampanii wyborczej ale prowadzenie go wymaga stałej pracy.

Publikowaliśmy na profilu w naszych mediach społecznościowych materiały oznaczone hasztagiem #BIPdokawy które znajdowały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Takie, do których mieszkańcy na co dzień nie czytają. A które są ważne dla nich. Chociażby ze względu na to, że są to informacje, dotyczące obwieszczeń, konsultacji itp. 

Informowaliśmy o konsultacjach społecznych Projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pisaliśmy również o budżecie miasta, postępowaniu w sprawie lokalizacji zakładu STENA Recycling Sp. z o.o. Doprowadziliśmy, do ustawienia stojaka na zużyte znicze na cmentarzu komunalnym. Po naszej interwencji pojawiły się w Biuletynie Informacji Publicznej brakujące oświadczenia majątkowe. 

Przy organizacji inicjatywy współpracowałyśmy przede wszystkim z mieszkańcami. Zbierałyśmy również deklaracje od komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, dotyczących większej jawności w kolejnej kadencji i zmian statutowych, o które postulujemy.  Rozwiązania, które proponujemy są efektem prowadzonych przez nas rozmów z samorządowcami, mieszkańcami, wynikają z naszych działań lokalnych. Podczas realizacji tegorocznego projektu uczestniczyłyśmy w spotkaniach, których efektem są deklaracje składane przez komitety wyborcze i kandydatów na radnych. Chodzi nam jednak o rozwiązania bardziej trwałe, czyli regulację na poziomie ustawowym, żeby mieszkańcy miast i gmin nie byli skazani jedynie na dobrą wolę władz. 

Postulujemy: 

  1. wprowadzenie obowiązku publikacji sprawozdania z działalności radnego po zakończeniu każdego roku;
  2. wprowadzenie obowiązku pełnienia dyżuru przez każdego radnego przynajmniej raz w miesiącu w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Zapis ten należy wzmocnić poprzez dodanie sankcji, w postaci potrącenia części diety, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku nieobecności na sesji rady. 
  3. wprowadzenie ograniczenia kadencyjności radnych, analogicznie, jak w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów. 
  4. wprowadzenie obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu danych kontaktowych do radnych, w szczególności: adresów mailowych i/lub nr tel. radnego

W 2023 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 999 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Miasto Obywatelskie Lubartów działa od 2008 roku – początkowo jako grupa nieformalna, obecnie Fundacja – na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych na terenie miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego. Występuje z wnioskami o informację publiczną, skarży odmowy odpowiedzi, podejmuje interwencje, reagując na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu samorządu. Fundacja wydaje lokalną gazetę, prowadzi strony www.lubartow.mamprawowiedziec.pl i www.molubartow.com.

W ramach inicjatywy Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego fundacja przygotowała raport podsumowujący doświadczenia związane z pozyskiwaniem informacji o wysokości nagród wypłacanych urzędnikom w 13 gminach Powiatu Lubartowskiego od 2013 roku. W 2022 roku fundacja pracowała także nad modyfikacją strony internetowej www.molubartow.com, a dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca mogła pokryć koszty jej obsługi.

Ideą naszej inicjatywy było dostarczenie mieszkańcom Powiatu Lubartowskiego informacji, na temat przyznawanych nagród. Nie tylko ich wysokości, ale przede wszystkim gotowości udostępniania tych danych. Przygotowaliśmy raport pokazujący, czy podejście poszczególnych władz do jawności i transparentności, zmienia się na przestrzeni ostatnich lat.

Odbiorcami naszej inicjatywy są mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Lubartowskiego, którzy uzyskali wiedzę, w jaki sposób, w jakiej wysokości są nagradzani urzędnicy w ich gminach, ale także czy władze nie mają problemu z udostępnianiem takich informacji. To ważne, także przed wyborami. Bo transparentność buduje wiarygodność.

Zapraszamy do lektury raportu z badania: Raport z monitoringu Miasto Obywatelskie Lubartów

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 976,46 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.