Działania wspierające post-aktywistów w powrocie do zaangażowania społecznego
Stowarzyszenie Osada Możliwości
Aktywność obywatelska
2024
zachodniopomorskie
Osada Możliwości jest centrum edukacji nieformalej na czasy kryzysu –  tworzy przestrzenie gdzie (głównie młode) osoby mogą zakorzenić się we wspólnocie i uczyć się umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa i nawigacji w pełnym wyzwań współczesnym świecie. Skupia się na umiejętnościach i procesach związanych z działalnością społeczną: budowaniem wspólnoty, nawigacją emocjonalną, grupowym podejmowaniem decyzji, odnajdywaniem swojej roli w świecie.
Stowarzyszenie prowadzi działania skierowane do grupy post-aktywistów: osób, które kilka lat temu były mocno zaangażowane w budowanie ruchów społecznych w Polsce, głównie ruchów klimatycznych. Osoby te zdobyły ogromne doświadczenie w organizacji ruchów społecznych, prowadzeniu kampanii społecznych. Cześć z nich nadal pracuje na rzecz zmiany społecznej, jednak wiele z tych osób przestało aktywnie angażować się w tego typu działania. Stowarzyszenie Osada Możliwości stworzy przestrzenie warsztatowe, w których będzie wspólnie z post-aktywistami przyglądać się temu, co utrudnia im ponowne zaangażowanie w zmianę społeczną, które daje poczucie sensu. Pomoże im odnaleźć dla siebie miejsce w szeroko rozumianym ekosystemie zmiany.
Więcej informacji o organizowanych przez Osadę Możliwości wydarzeniach:

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 15 800 zł.