Debata wyborcza z kandydatami na prezydenta Elbląga
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2018
warmińsko-mazurskie

Debata z 4 kandydatami na prezydenta miasta organizowana cyklicznie przed wyborami przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych umożliwia zapoznanie się z programem wyborczym dot. sektora pozarządowego, działalności społecznej i spraw obywatelskich. To również okazja dla organizacji, żeby zakomunikować najważniejsze problemy i aktualne potrzeby sektora oraz usłyszeć, jakie plany na ich rozwiązanie ma każdy z kandydatów.