Cykl spotkań „Twój (o)sąd”
Fundacja Łódzka Arka Demokracji
Niezależność wymiaru sprawiedliwości
2019
łódzkie

Projekt „Twój oSĄD” to cykl spotkań z sędziami i urzędnikami sądowymi, odbywających się w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Zgierzu i Pabianicach, otwartych dla wszystkich mieszkańców. Inicjatywa miała na celu zwiększenie świadomości prawnej obywateli, przybliżenie zasad funkcjonowania sądów i kulisów pracy sędziów oraz zwrócenie uwagi na szczególną rolę niezależnych sądów w demokratycznym państwie prawa. Poprzez umożliwienie swobodnej rozmowy Fundacja Łódzka Arka Demokracji zainicjowała debatę o najważniejszych kwestiach dotyczących sądownictwa, takich jak konieczność obrony niezależności sądów, brak rzeczywistych i potrzebnych reform, braki kadrowe, próby podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.

Przekazaliśmy wsparcie 6 750 zł.