Prawa człowieka w dobie pandemii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2020
cała Polska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitorowała stan przestrzegania praw człowieka w dobie pandemii koronawirusa zarówno na poziomie stanowionego prawa, jak i jego stosowania. Prowadziła też działania interwencyjne i informujące obywateli o ograniczaniu ich praw. Opracowała stanowiska i opinie prawne oraz uczestniczyła w pracach Sejmu i Senatu, przedstawiając głos społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowała szereg działań związanych z epidemią, jak np. opinie dot. tarczy antykryzysowej czy zmian w prawie wyborczym, wystąpienia w sprawie ograniczenia liczby testów na COVID-19, karania mandatami za przebywanie w przestrzeni publicznej, odwiedzin małoletnich w szpitalach czy sytuacji w domach pomocy społecznej oraz analiza ograniczeń praw więźniów we wszystkich jednostkach penitencjarnych.

Zobacz raport z projektu: Prawa człowieka w dobie pandemii. 10 miesięcy, 10 praw, 10 ograniczeń, 10 rekomendacji na przyszłość…

Przekazaliśmy wsparcie 50 000 zł.