Akademia Społeczeństwa Otwartego
Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2021
pomorskie

“Akademia Społeczeństwa Otwartego” to inicjatywa edukacyjna Pomorskiego KOD-u, skierowana do wszystkich, którzy chcą poznać zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Działania edukacyjne na rzecz kształtowania postaw prodemokratycznych, upowszechniania zasad tolerancji oraz równości stanowią istotę działań Komitetu Obrony Demokracji. W ramach inicjatywy odbędzie się 12 wykładów poświęconych krzewieniu idei demokratycznych w społeczeństwie. Wykładowcami są przedstawiciele polskiej nauki, którzy przedstawią problemy demokracji w kontekście kultury, komunikacji oraz edukacji.

Cykl wykładów w ramach Akademii Społeczeństwa Otwartego poświęcony jest kondycji polskiego społeczeństwa, stosunkowi Polaków do fundamentalnych wartości społeczeństwa otwartego, modelom patriotyzmu i edukacji patriotycznej, a także postawom i sposobom myślenia dominującym w naszym społeczeństwie.

– Program przygotowywaliśmy od jesieni, kiedy o wojnie nikt jeszcze nie myślał, po 24 lutego świat się zmienił, zastanawialiśmy się nawet, czy nie wstrzymać Akademii, uznając, że wszyscy mają w tej chwili inne problemy na głowie. Po zastanowieniu jednak postanowiliśmy zrealizować program, nieznacznie go modyfikując, głównie poprzez wprowadzenie wątków ukraińskich. Obecna sytuacja nie zwalnia przecież od myślenia o tym, jacy jesteśmy. Przeciwnie: wobec gwałtownego napływu emigrantów refleksja nad naszym „narodowym charakterem” (o ile coś takiego istnieje) jest szczególnie ważna, nad tym, co stanowi o tym, jacy jesteśmy, co innym możemy i powinniśmy dać, a w których miejscach powinniśmy się poprawić, jest szczególnie na czasie – zachęcają organizatorzy.

Spotkania Akademii  odbywają się on-line w soboty o godzinie 10 rano. Oglądać je można w programach MS Teams i na Facebooku (na fp KOD Pomorze oraz Videokod).

5.III: Marta Koval: „Dzięki Ci, Boże, że nie jestem Moskalem!” Krótka historia wojny hybrydowej i gorącej

12. III: godz. 12: Cezary Obracht-Prondzyński: „Polacy jako obywatele. Wokół pytań o odpowiedzialności za demokrację, samorząd i rozwój”

19.III: Piotr Kuropatwiński: Miejsce społeczeństwa polskiego w świetle koncepcji wielowymiarowego klasyfikowania kultur organizacyjnych opracowanej przez Geerta Hofstede.

26. III: Stefan Chwin: „Sienkiewicz – Bóg, polski seks i Ojczyzna”

2. IV: Michał Rusinek: „Współczesny patriotyzm na tle retoryki dobrej zmiany”

7.IV: Agnieszka Jankowiak-Maik („Babka od histy”): „Historia patriotyczna”

9. IV: Małgorzata Antuszewicz: „Kanon lektur szkolnych a wychowanie młodego Polaka”

23.IV: Beata Pawlik: Orientacje mentalnościowe a kwestia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

7.V: Jerzy Zajadło: „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. Kultura prawna polskiego społeczeństwa.

14. V: Lena Kuklińska: Graniczny mur nienawiści: Kontekst ekologiczny.

21. V: Adam Balcer: Tryzub i Orzeł: ukraińska historia Polski

28.V: Mikołaj Lewandowski: Polska młodzież: Wizje demokracji.

4. VI: Uroczyste zamknięcie II semestru Akademii: Magdalena Środa: „Wartości, normy – polska tradycja i nowoczesność”.