Do 22 lipca pracownicy naukowi z wydziałów prawa ukraińskich uczelni mogą wnioskować o stypendia z nowo powołanego Prawniczego Funduszu Solidarności

Prawniczy Fundusz Solidarności, utworzony z inicjatywy prof. Adama Bodnara, członka Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, i mec. Anny Frankowskiej, emerytowanej partnerki kancelarii Weil, Gotshal & Manges, przy wsparciu renomowanych kancelarii prawniczych, zaprasza ukraińskich nauczycieli akademickich z wydziałów prawa do skorzystania z oferty stypendiów naukowych w Polsce. Kwota finansowego wsparcia możliwa do przyznania w ramach rocznego stypendium dla jednej osoby to 100 000 zł. Za obsługę Funduszu Solidarności  i dystrybucję zgromadzonych środków odpowiada Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Ubi societas, ibi ius. Gdzie społeczeństwo, tam prawo. W ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, w solidarnościowym geście środowisk prawniczych w Polsce, z inicjatywy byłego Rzecznika Praw Obywatelskich i członka Kapituły Funduszu Obywatelskiego, Adama Bodnara we współpracy z mecenas Anną Frankowską, powstał fundusz stypendialny przeznaczony dla nauczycieli akademickich z Ukrainy. Celem programu jest wsparcie nauczycieli akademickich, którzy wykładali prawo na jednej z uczelni w Ukrainie, a obecnie przebywają w Polsce. Stypendia przyznawane są na rok akademicki 2022/2023 i realizowane będą na jednym z wydziałów prawa uniwersytetu bądź uczelni prawniczej na terenie Polski.

Szacuje się, że od 24 lutego 2022 r. Polska przyjęła około 2 mln uchodźców z Ukrainy. Uciekli przed wojną, przemocą, cierpieniem i głodem. Polskie społeczeństwo okazało mnóstwo serca i zaangażowało się w pomoc. Przed nimi ułożenie życia w nowym kraju. Na pewno znacznie trudniej będzie przedstawicielom zawodów, w których wymagane są wysokie kwalifikacje – do takich należą nauczyciele akademiccy z ukraińskich wydziałów prawa, uczący przeważnie ukraińskiego prawa. Nie są to kompetencje łatwe do przeniesienia na nowy grunt. Już teraz dochodzą do nas głosy o kolejnych naukowcach szukających pracy w Polsce” – mówi prof. Adam Bodnar, członek Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Stypendysta, w okresie trwania stypendium, będzie mieć możliwość prowadzenia własnych badań, wspomagania innych naukowców, prowadzenia ćwiczeń, seminariów i warsztatów, wspierania klinik prawa lub moot courtów oraz współpracowania z ukraińskimi studentami i uczniami. Stypendium wynosi 100 000 złotych rocznie na jedną osobę. Wsparciem dla beneficjentów Prawniczego Funduszu Solidarności będą wydziały prawa polskich uniwersytetów i uczelni prawniczych. Każdy wydział – w zależności od możliwości – zobowiązywałby się do przyjęcia do pracy na jeden rok – jednego lub dwóch wykładowców prawa” – mówi mec. Anna Frankowska.

Wkład do stypendiów zadeklarowały renomowane kancelarie prawnicze – zarówno polskie, jak i międzynarodowe, m.in.: Deloitte Legal, Domanski Zakrzewski Palinka (DZP), Linklaters, Romanowski i Wspólnicy, Weil Gotshal & Manges i White &Case.

Obsługi Prawniczego Funduszu Solidarności podjął się Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Prawniczy Fundusz Solidarności to doskonały przykład tego, jak środowiska branżowe mogą włączyć się w pomoc obywatelom kraju dotkniętego wojną. Jest czymś ogromnie ważnym, żeby jak najwięcej osób, które przybyło do Polski mogło pracować zgodnie ze swoimi kompetencjami i rozwijać się, z nadzieją, że te umiejętności wykorzystają kiedyś w odbudowie wolnej Ukrainy” – mówi Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. „Kilka miesięcy temu, aby odpowiedzieć na najbardziej naglące potrzeby jako Fundusz Obywatelski powołaliśmy Fundusz wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy. Jego utworzenie było możliwe wyłącznie dzięki obywatelskiemu wsparciu Polek i Polaków. Wspomogliśmy wiele potrzebnych działań prowadzonych przez aktywistki i aktywistów oraz organizacje pomocowe działające na granicy i w całej Polsce. Staramy się być zwinnym funduszem i szybko odnajdujemy inicjatywy, w których nasze finansowanie przyniesie wymierne i oczekiwane korzyści. Wojna w Ukrainie trwa, a to znaczy, że pomoc jest potrzebna nieustająco. Mamy plany rozszerzania finansowania na kolejne projekty”– dodaje Julia Brykczyńska.

Zgłoszenia do programu stypendialnego w ramach Prawniczego Funduszu Sprawiedliwości można nadsyłać do 22 lipca br. Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku polskim lub angielskim na adres e-mail: stypendiumukraina@funduszobywatelski.pl. Curriculum vitae, list motywacyjny wraz z opisem proponowanego projektu naukowego bądź badawczego, który pragną realizować w okresie trwania stypendium. Ogłoszenie wyników konkursu jest przewidziane na 31 lipca br.

Więcej informacji dostępnych na stronie: funduszobywatelski.pl/prawniczy-fundusz-solidarnosci/

Fundusz Obywatelski zachęca do włączenia się w pomoc. Z projektami Funduszu Obywatelskiego realizowanymi na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy można zapoznać się na stronie: funduszobywatelski.pl/ukraina/.