• ABONAMENT NA DEMOKRACJĘ

  DOŁĄCZ DO KLUBU FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO
  IM. HENRYKA WUJCA

  Zależy Ci na ochronie demokracji?

  Aktywnie broń jej wartości!

  Uruchom obywatelski ABONAMENT NA DEMOKRACJĘ

  Każdy z nas co miesiąc opłaca rozmaite usługi, dzięki czemu możemy z nich regularnie korzystać. Tracimy do nich dostęp, gdy przestajemy płacić określony abonament. To proste.
   
  A jak jest z demokracją? Czy mogą nam ją tak zwyczajnie odłączyć? Okazuje się, że tak. Jeśli nie będziemy się czynnie angażować (nie tylko przy urnie), jeśli nie będziemy regularnie wspierać ludzi, którzy chcą jej aktywnie chronić, liberalna demokracja i ustrojowe mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki będą w Polsce zagrożone.
   
  Czy wiesz, że wystarczy aktywne zaangażowanie 3,5% z nas*, aby w pokojowy sposób dokonać zmian społecznych? Dlatego działaj już teraz! Włącz się do pomocy lub uruchom przynajmniej ABONAMENT NA DEMOKRACJĘ, aby systematycznie wspierać organizacje społeczne. Liczą się nawet drobne, ale regularne kwoty.
   
  Pokażmy, jak wiele można zrobić za tak niewiele. Lepiej wpłacać skromny ABONAMENT NA DEMOKRACJĘ, niż płacić wysoką cenę za jej brak!

   

  [* E. Chenoweth, M. J. Stephan „Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict”, 2011]

 • Jak to działa?

  1

  Wybierz wysokość darowizny

  Ustal wysokość regularnej darowizny na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  2

  Ustaw stałe zlecenie

  Przelew cykliczny możesz ustawić bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego lub poniżej, korzystając z opcji płatności comiesięcznej (z karty kredytowej)

  3

  Twoje pieniądze wspierają demokrację

  Dzięki Twojemu wsparciu, mogą działać organizacje obywatelskie, dbające o jakość demokracji w Polsce

  4

  Powiedz innym o Abonamencie na demokrację

  Pokaż innym, że warto inwestować w demokrację! Zachęć swoich przyjaciół do przyłączenia się do Klubu Funduszu Obywatelskiego

 • Na co pójdą Twoje pieniądze

   

  – na kontrolę instytucji publicznych

  – na rozmowę ponad podziałami

  – na ochronę mniejszości

  – na eliminowanie mowy nienawiści

  – na edukację obywatelską

  – na ochronę praw i wolności

 • Jak dołączyć do Klubu Funduszu Obywatelskiego?

  1. Ustaw zlecenie stałe ze swojego rachunku bankowego na rachunek Fundacji dla Polski

   

  mbank 87 1140 1010 0000 5294 4600 1021

   

  ALBO:

   

  2. Ustaw comiesięczną darowiznę ze swojej karty kredytowej, korzystając z poniższego formularza (opcja: "wspieram co miesiąc"). Pamiętaj, że w razie nagłej konieczności swoją miesięczną darowiznę możesz zawiesić lub z niej zrezygnować (w dowolnym momencie).

   

  Pamiętaj również, że swoje darowizny z całego roku możesz odliczyć od podatku (jako osoba fizyczna do 6% od dochodu, jako osoba prawna - do 10%).

   

 • Co to daje?

  • Twoje regularne darowizny pozwalają Funduszowi Obywatelskiemu im. Henryka Wujca swobodnie i długofalowo wspierać obywateli i obywatelki w działaniu.
  • Dzięki Twojemu wsparciu organizacje społeczne otrzymują fundusze od razu, bez zbędnych formalności.
  • Organizacje społeczne mogą wykonywać pracę organiczną w swoich lokalnych środowiskach i oddolnie zmieniać całe społeczeństwo.
  • Edukacja obywatelska dziś daje nadzieję na lepszą demokrację jutro.
  • Im więcej wpłat abonamentowych, tym więcej działań zmieniających Polskę na lepsze i większe poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli i obywatelek.
    

  Pamiętaj, aktywne zaangażowanie zaledwie 3,5% społeczeństwa może skutkować wprowadzaniem realnych zmian na wielką skalę.

   

  Dołącz do Klubu Funduszu Obywatelskiego!

 • Co zyskujesz?

  • wspierasz aktywnych obywateli i niezależne organizacje społeczne
  • wspierasz ludzi, którzy dbają o to, by również Twoje prawa nie były łamane
  • gwarantujesz sobie i innym dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji
  • budujesz silne społeczeństwo obywatelskie, stając się jego częścią
  • dbasz o rzetelną kontrolę instytucji publicznych
  • wzmacniasz podstawowe wartości demokratycznego państwa
  • propagujesz kulturalną rozmowę mimo różnic
  • bierzesz odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń

  Poza tym, członkostwo w Klubie Funduszu Obywatelskiego to:

  • regularna korespondencja dotycząca działań Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca
  • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundusz Obywatelski
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • dla wspierających nas firm przygotujemy specjalne dyplomy, statuetki lub banery uznania do zamieszczenia na stronie www
 • Dlaczego to takie ważne?

  W Polsce rocznie tylko na alkohol wydajemy ok. 40 mld (badania firmy Nielsen 2019), a na siłownię ponad 3,5 mld zł (badania Deloitte Polska i EuropeActive 2016). W samym 2018 r. wypracowaliśmy imponujący dochód w wysokości ponad 900 mld zł, jednak darowizny na cele pożytku publicznego wyniosły niewiele ponad 180 mln zł (dane Ministerstwa Finansów). To oznacza... zaledwie 0,027% dochodu, czyli ok. 7 zł rocznie na podatnika.

   

  Czy stać nas na więcej?

   

  Dołącz do Klubu Funduszu Obywatelskiego i pokaż, że to możliwe!

 • Kogo wsparliśmy dotychczas?

  – Wolne Sądy

  – Helsińską Fundację Praw Człowieka

  – MamPrawoWiedzieć

  – Obywateli RP

  – Projekt Spięcie

  – Fundusz dla Odmiany

  – Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej

  – Związek Ukraińców w Polsce

  – Towarzystwo „Więź”

  – Galicyjską Fundację „Rozwój i Edukacja" na Podkarpaciu

  – indywidualnych aktywistów patrzących władzy na ręce

  łącznie ponad 80 inicjatyw, na kwotę ponad miliona dwustu tysięcy zł.

   

  Dowiedz się więcej o działaniach, które wsparliśmy do tej pory.

  Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: darczyncy@funduszobywatelski.pl.

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newslettera Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 

Prawa osób, których dane przetwarzamy 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

Dane darczyńców
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: darczyncy@funduszobywatelski.pl. 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

Dane subskrybentów newslettera 
Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w bazach danych utrzymywanych na dyskach wewnętrznych Fundacji dla Polski. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
 Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 

Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.