•  

  Wyniki konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego!!!

  Miło nam poinformować, że Rada Funduszu Obywatelskiego wyłoniła 11 inicjatyw, które otrzymają wsparcie w ramach tegorocznego konkursu grantowego. Gratulujemy!!!

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Smaki wielokulturowości - narzędzie fundraisingowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Obszar tematyczny: rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich

   

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to pomoc prawna dla uchodźców, czy monitoring procedur dot. migrantów. Decyzja polskich władz o wstrzymaniu środków z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zaskutkowała - oprócz konieczności ograniczenia działań na rzecz cudzoziemców - zachwianiem stabilności finansowej organizacji. Projekt jest próbą zbudowania alternatywnego modelu pozyskiwania środków dla Centrum - teraz od darczyńców indywidualnych. We współpracy z beneficjentami powstanie seria przepisów kulinarnych z najróżniejszych zakątków świata, które będzie można bezpłatnie pobierać ze strony organizacji. Towarzyszyć im będzie zachęta do wpłacania darowizn na rzecz organizacji, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie.

  Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

   

  Nikt Wam tyle nie da, ile polityk obieca

   

  Obszar tematyczny: otwarte konsultacje w ważnych sprawach publicznych

   

  Inicjatywa dotyczy nadchodzących wyborów samorządowych. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców z rzetelną wiedzą o kandydatach do władz Lubartowa i powiatu lubartowskiego, wzbudzenie zainteresowania lokalnymi wyborami, z co za tym idzie - zwiększenie frekwencji. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, działająca na rzecz jawności życia publicznego, zamierza zorganizować cykl 10 otwartych spotkań dla mieszkańców, kandydatów i czynnych radnych w rozstawionym w centrum miasta namiocie. Spotkania pod hasłem "Kiełbasa wyborcza i co potem?" poświęcone będą wyłącznie tematom zw. z lokalną polityką. W ich wyniku powstaną listy pytań i odpowiedzi kandydatów, które zostaną wywieszone do publicznej wiadomości. Organizatorzy wychodzą z założenia, że znajomość poglądów kandydatów spowoduje dokonywanie bardziej świadomych wyborów przy urnach.

  Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

   

  Bramki TAK/NIE na ulicy Piotrkowskiej

   

  Obszar tematyczny: otwarte konsultacje w ważnych sprawach publicznych

   

  Fundacja Ulicy Piotrkowskiej planuje stworzyć obywatelską platformę sondażową do głosowania nad istotnymi, ale też codziennymi problemami, które dotyczą mieszkańców Łodzi. Idąc Piotrkowską będzie można przejść przez jedną z dwóch bramek, wyrażając w ten sposób swoje zdanie na zadane na ekranie pytanie. Bramki wyposażone będą w liczniki, a wyniki - oprócz wyświetlenia na ekranach i stronie Fundacji - przekazywane będą Urzędowi Miasta, radnym, lokalnym organizacjom i mediom - żeby wzmocnić głos mieszkańców, dialog z lokalnymi władzami i procesy konsultacji w ważnych wspólnych sprawach.

  Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

   

  Ciekawi świata - rozmowy o uchodźcach i migracji

   

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  Inicjatywa jest odpowiedzią na kryzys postaw obywatelskich, brak rzetelnej wiedzy na temat migracji i na mowę nienawiści. Będzie realizowana przez fundację działającą bardzo lokalnie, w Gorlicach i okolicach, a grupą docelową będą mieszkańcy okolicznych małopolskich wiosek, w tym także młodzież ze szkół wiejskich. Projekt stworzy przestrzeń do rozmowy o problematyce związanej z uchodźstwem, migracjami, mową nienawiści - odbędą się warsztaty edukacyjne w szkołach w powiecie gorlickim oraz obchody Dnia Uchodźcy w Gorlicach i Krzywej. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach współczesnego świata i okazji do zaangażowania się i rozwijania kompetencji obywatelskich w praktyce.

  Stowarzyszenie Aktywne Giżycko

   

  Aktywni i dobrze poinformowani giżycczanie - platforma medialna "Giżycko 2.0"​

   

  Obszar tematyczny: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych

   

  Inicjatywa zakłada stworzenie obywatelskiej telewizji internetowej służącej mieszkańcom powiatu giżyckiego, a realizowanej przez młodych wolontariuszy, adeptów sztuki dziennikarskiej. Najpierw warsztaty i oswajanie się z kamerą, potem audycje, dokumenty wideo, programy publicystyczne i ciągła promocja społecznej aktywności lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji. Platforma medialna ma być również miejscem dyskusji nt. lokalnych problemów, przestrzenią do spotkania i przedstawienia stanowisk stron reprezentujących różne opinie w ważnych dla mieszkańców sprawach.

  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

   

  Solidarność codziennie - jest możliwa!

   

  Obszar tematyczny: budowanie porozumienia pomimo różnic

   

  Projekt jest próbą wypracowania schematów/strategii porozumienia pomimo podziałów i wykorzystania napięć wynikających z tych podziałów do pozytywnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów w lokalnych społecznościach. W 20 debatach na terenie całej Polski weźmie udział ok. 800 animatorów/orek, liderów/ek, aktywistów/ek, będących motorem różnych inicjatyw lokalnych. Ich celem będzie wypracowanie katalogu gestów solidarności codziennie - zachowań, które służą jako „przełamywacze lodów”, wyzwalacze pozytywnego nastawienia, strategie budowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych i będą potem wykorzystywanie w działaniach na rzecz społeczności. Efektem debat będzie stworzenie elektronicznego, ogólnodostępnego zbioru strategii budowania więzi/empatii/porozumienia.

  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego oraz Fundacja Kultura Liberalna, Fundacja Nowa Rzeczpospolita (Nowa Konfederacja), Klub Inteligencji Katolickiej (Kontakt),
  Stowarzyszenie Klub Jagielloński (
  Jagielloński24)

   

  Współpraca międzyredakcyjna (Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Nowa Konfederacja, Kontakt, Klub Jagielloński)

   

  Obszar tematyczny: budowanie porozumienia pomimo różnic

   

  Celem projektu jest wykreowanie przestrzeni do medialnej debaty pomiędzy pięcioma diametralnie różniącymi się środowiskami intelektualnymi, które pomimo dzielących je różnic światopoglądowych, przekonane są o wartości merytorycznej debaty z osobami o odmiennych poglądach. W czasach "baniek społecznościowych" i komunikacji wsobnej 5 redakcji chce odtworzyć tradycję prawdziwej debaty publicznej - co dwa miesiące każda z nich opublikuje pięć tekstów napisanych na ustalony wspólnie temat. Za każdym razem jedna z redakcji będzie przygotowywała tekst inicjujący – proponujący rozwiązanie jakiegoś problemu – pozostałe redakcje będą odpowiadać w polemikach na złożoną propozycję. Czytelnicy będą konfrontowani z nowymi punktami widzenia i argumentami, z którymi w innym razie mogliby się nie spotkać.

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber

   

  Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

   

  Obszar tematyczny: przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym

   

  Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 10 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce, dla których ważne jest, by w obliczu niewielkich środków, które są dostępne na wsparcie migrantów oraz ich integrację w polskim społeczeństwie, podejmować działania wspólne, które będą kompatybilne, będą się wzajemnie wspierały i nie dublowały. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań, w tym 3 warsztatów, które wzmocnią organizacje i pozwolą przygotować trzy z zaplanowanych wspólnych projektów: kampanię dot. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, Akademię wolontariatu oraz szkołę mentoringu dla osób pracujących z migrantami.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  Inicjatywa polega na zorganizowaniu w lokalnych ośrodkach (domach kultury, bibliotekach) w małych miejscowościach woj. zachodniopomorskiego 15 pokazów filmów o tematyce uchodźczej (dla 20-30 osób każdy). Filmy i specjalnie przygotowane materiały edukacyjne będą stanowić podstawę do rozmowy widzów z działaczami/działaczkami Refugees Szczecin i Domu Otwartego o uchodźcach w Polsce oraz tym wszystkim kwestiom związanym z migracją i uchodźstwem, które widzów niepokoją, albo o których chcieliby dowiedzieć się więcej. Projekt jest odpowiedzią na przekaz płynący z mediów i Internetu, będący głównym źródłem wiedzy o uchodźcach i tzw. kryzysie migracyjnym - często negatywny i zafałszowany.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  W małej szkole o wielkich sprawach. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska działa przy szkole we wsi Strachówka. We współpracy ze szkołą i lokalną biblioteką zrealizuje 3 działania z obszaru edukacji obywatelskiej: warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich dla licealistów i trzy spotkania dla mieszkańców na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw obywatelskich ze specjalistami w tej dziedzinie. Stowarzyszenie chce wnieść wkład w kształcenie świadomych siebie i swoich praw ludzi - małych i dorosłych obywateli. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie wiedzy o Konstytucji, prawach obywatelskich, poprawa jakości prowadzenia dyskusji w przestrzeni społecznej.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  POZNAЙ-CIE NAS to projekt edukacyjny nakierowany na stworzenie w Domu Ukraińskim w Przemyślu centrum edukacji wielo- i międzykulturowej. W ramach inicjatywy opracowana zostanie otwarta oferta edukacyjna dla szkół, świetlic, grup nieformalnych ze średniej i małej wielkości miast w Polsce chcących pracować z pamięcią lokalną, tożsamością, polsko-ukraińsko-żydowskim dziedzictwem, a także mierzących się w swoich miastach i miasteczkach, lokalnie ze zmieniającą się społecznością, coraz bardziej różnorodną narodowo, etnicznie, językowo, religijnie, kulturowo. Odbędą się dwa spotkania animatorów Związku z animatorami Międzynarodowego Domu Spotkań Krzyżowa i nauczycielami w celu przygotowania programu. Przeprowadzone zostaną pilotażowe warsztaty edukacyjne dla szkół.